שם המדינה

מגילת העצמאות קובעת כי שמה של המדינה הוא «ישראל» או «מדינת ישראל». שם זה מופיע בעברית בסמל המדינה. במרץ 2016 נקבע בתיקון לחוק הדגל, הסמל והמנון המדינה כי שם המדינה הוא «ישראל».[8] שם זה מופיע בתנ»ך בלמעלה מאלפיים מופעים. על מסמכים רשמיים של המדינה מופיע שם המדינה גם בערבית, שפה שיש לה מעמד רשמי. שם המדינה בערבית, إسرائيل (תעתיק: אִסְרָאאִיל), נלקח מהאופן שבו מופיע השם «ישראל» בקוראן ובמקורות המוסלמיים,[9] ומהאופן שבו מתועתק השם «ישראל» בתרגומי התנ»ך לערבית. על שטרות כסף, מטבעות ובולים מופיע שם המדינה בעברית, בערבית ובאותיות לטיניות: Israel.

שמה של המדינה נקבע סמוך להקמתה על-פי הצעתו של דוד בן-גוריון.[10] שמות שנדחו היו «ציון» «, «ארץ ישראל», «יהודה» ו»עֵבֶר». השם מייצג את אופיה היהודי של המדינה, בלי ליצור בעיות קשות לזהותם של אזרחים לא-יהודים, ובלי להתחייב לאידאולוגיה או למציאות פוליטית מסוימת.

השם «יהודה» נפסל כדי לשמר הבחנה בין «יהודי» שהוא בן לעם היהודי או לדת היהודית, לבין מי שמחזיק באזרחות ישראלית. כמו כן, השם «יהודה» הוא שמו של חבל ארץ בארץ ישראל שרובו לא היה בשלטון ישראלי עם הקמת המדינה.

השם «ציון» נפסל כיוון שהוא מטשטש את ההבחנה בין «ציוני» – מי שדוגל בעקרונות התנועה הציונית – לבין מי שמחזיק באזרחות ישראלית, וגם על פי התנ»ך «ציון» הוא שמה השני של העיר ירושלים. השם «ארץ ישראל» נפסל כדי לשמור על הבחנה בין שטח המדינה לבין האזור הגאוגרפי המכונה בעברית ארץ ישראל. אף על פי כן, גם בשם «ישראל» ישנה אפשרות של ערבוב מושגים; באשר «עם ישראל» הוא כינוי מקובל לעם היהודי בעברית וגם בכמה שפות אחרות. ישראל, על-פי התנ»ך (בראשית, ל»ב, כ»ט), הוא שמו האחר של יעקב, ששנים עשר בניו הם אבות כל שבטי ישראל. השם ישראל מופיע על אסטלה מצרית מימי פרעה מרנפתח (1230 לפנה»ס בקירוב), ושם הוא מתייחס לעם כלשהו שישב בארץ כנען. השם «עֵבֶר» הוצע על פי ספר בראשית (בראשית, י’, כ»ד-כ»ה), שם הוא מוזכר כשמו של אחד מצאצאיו של שם בן נח, וכיוון שממנו אפשר לגזור את התואר «עברי». כמו כן, השפה העברית מכונה לפעמים «שפת עֵבֶר». השם «עבר» נדחה מחשש שהוא אינו די ברור, וכיוון שהוא היה מזוהה במידה מסוימת עם תנועת הכנעניות, שהתנכרה לגולה ולזהות היהודיים לטובת יצירת זהות עברית לוקאלית.

המונח «מדינה» הועדף על פני מונחים אחרים כגון «רפובליקה», כדי לדבוק במונח עברי, וכדי להימנע ככל האפשר מהתחייבות לשיטה פוליטית מסוימת. כמו כן השימוש במונח «מדינת ישראל» רומז לספרו של הרצל «מדינת היהודים» שנחשב במידה רבה לחיבור המבשר את הקמת מדינת ישראל.

ס